บันทึกประจำวัน 27 กุมภาพันธ์ 2560

วันนี้ได้สอบวิชาชีววิทยา  เรื่อง  การหายใจกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

เมื่อวานไม่ได้อ่านหนังสือ  เพราะมัวแต่ทำงานวิชาสังคมศึกษาที่ทำยังไม่เสร็จ

จึงไม่ได้อ่านหนังสือ  ก็เลยมาอ่านในตอนเช้าและก่อนสอบ  เพราะได้สอบในช่วงบ่าย

ก็เลยมีเวลาทบทวนหนังสืออยู่บ้าง  ข้อสอบไม่ค่อยยากถ้าทบทวนมากกว่านี้  แต่ก็

พอทำได้  หลังสอบเสร็จรู้สึกสบายใจมาก  และวันนี้รู้สึกมีความสุขมาก

 

Advertisements

บันทึกประจำวัน 20 กุมภาพันธ์ 2560

วันนี้ไม่ได้เรียนสาระเพิ่มในคาบ  ก็เลยได้มาเรียนในตอนเย็น  ครูให้มาทำงานเก่าที่ค้างไว้

ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม  พอหันไปมองหน้าเพื่อนๆแต่ละคนดูเหมือนตั้งใจและจริงจังกับ

การทำงานมาก  เป้าหมายสูงสุดของทุกคนคือทำงานที่ค้างไว้ให้เสร็จก่อนที่จะสอบ  เพื่อ

ที่จะได้มีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนสอบ

บันทึกประจำวัน 23 มกราคม 2560

วันเเรกของสัปดาห์ใหม่

ภาคเช้าได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์  และวิชาเคมี

ภาคบ่ายได้เรียนวิชาชีววิทยา  และสาระเพิ่ม

รู้สึกง่วงนอนนิดหน่อย